Giải pháp nhận diện hình ảnh

Công nghệ phân tích hình ảnh là một trong những công nghệ tiên tiến hiện đại giải pháp cho rất nhiều ứng dụng thực tế với độ chính xác cao trong điều kiện thực.

Công nghệ nhận diện chính xác cao học từ hình ảnh và phân loại điều kiện môi trường, công nghệ này tự động phân loại các dữ liệu tương tự dựa trên các đặc tính liên quan đến môi trường, ví dụ như bóng đổ bởi ánh sáng mặt trời, ban đêm, sương mù và vị trí máy ảnh, nhóm dữ liệu, học hỏi và xác định hình ảnh của mỗi nhóm để nâng cao độ chính xác nhận dạng các phương tiện mục tiêu.

091.6789.618