Giải pháp Aitek Software tích hợp

AITEK® Với đội ngũ kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi mang đến cho khách hàng dịch vụ phát triển phần mềm cho thiết bị như phát triển hệ thống nhúng, CAD/CAM, thiết kế IC tức là lập trình để con người tương tác với các thiết bị thực. Giúp Quý khách đạt được mục tiêu, phát triển nhanh, bền vững và quảng bá các sản phẩm mới với chi phí hiệu quả nhất.

Phần mềm nhúng (Embedded software & Embedded hardware): Là một chương trình được viết, biên dịch trên máy tính và nạp vào một hệ thống khác (gọi tắt là KIT) bao gồm một hoặc nhiều bộ vi xử lý đã được cài sẵn một hệ điều hành, bộ nhớ ghi chép được, các cổng giao tiếp với các phần cứng khác…Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm.

Phần mềm nhúng là phần mềm tạo nên phần hồn, phần trí tuệ của các sản phẩm nhúng. Phần mềm nhúng ngày càng có tỷ lệ giá trị cao trong giá trị của các sản phẩm nhúng.

AITEK Hiện nay phần lớn các phần mềm nhúng nằm trong các sản phẩm truyền thông và các sản phẩm điện tử tiêu dùng (consumer electronics), tiếp đến là trong các sản phẩm ô tô, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị y tế, các thiết bị năng lượng, các thiết bị cảnh báo bảo vệ và các sản phẩm đo và điều khiển.

Các thành phần cơ bản trong hệ thống nhúng

  • ROM: Chứa chương trình, các dữ liệu được fix hoặc các constant data. Hiện nay, đa số các hệ thống đều sử dụng EEPROM hoặc FLASH để thay cho ROM bởi chúng có khả năng ghi xóa, update chương trình mới.
  • RAM: Lưu chương trình thực thi và các biến tạm.
  • MCU: Là bộ xử lý tính toán trung tâm.
  • Ngoài ra còn có các ngoại vi như ADC, DAC, các khối giao tiếp UART, I2C…

Quy trình phát triển của phần mềm nhúng

  • Để thiết kế mẫu theo ý tưởng rất cần phải có những platform để dễ dàng prototyping và một trong những platform đang được sử dụng rất nhiều trong prototyping là Arduino. Các thiết bị dựa trên nền tảng Arduino được lập trình bằng ngôn riêng. Ngôn ngữ này dựa trên ngôn ngữ Wiring được viết cho phần cứng nói chung và Wiring lại là một biến thể của C/C++.
  • Nhiệm vụ chính của Arduino là chuyển đổi chương trình được viết bằng các ngôn ngữ C, C++, Java, Python, Ruby…thành tập mã lệnh tương đương có thể đọc và hiểu bởi bộ vi xử lý đích. 

Tất cả các tệp đối tượng nhận được sau bước thực hiện biên dịch đầu tiên đều phải được tổ hợp lại theo một cách đặc biệt trước khi nó được nạp và chạy ở trên môi trường phần cứng đích.

Aitek – Connect The Future!

AITEK Dù có tiềm năng rất lớn nhưng AI vẫn còn một quãng đường dài cần đi để có thể giải quyết những hành động có tính phức tạp cao hơn như phối hợp tay, mắt, các hoạt động trong nghề thủ công và chế tác nghệ thuật hoặc các hành động sáng tạo. Chúng ta hiện mới đang chỉ ở trong giai đoạn đầu của công nghệ này và những tiềm năng mới của AI sẽ còn đem lại nhiều thay đổi đáng mong chờ hơn nữa.

0911.43.1368