Giải pháp giám sát IT Server Room

Môi trường IT Server Room yêu cầu các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với nhiệt độ, độ ẩm và nước. Một hệ thống giám sát tự động hoàn toàn có thể giúp ngăn ngừa nhiệt độ quá nóng cho các máy chủ, độ ẩm cao, rỉ sét lên thiết bị, và ngập lụt trong các môi trường quan trọng như CNTT.


Các phòng máy chủ thường chứa nhiều thiết bị điện và máy tính có giá trị cao, thường lưu trữ dữ liệu độc quyền, tài khoản khách hàng hoặc các nguồn thông tin có giá trị khác, được ví như mạch máu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tránh hỏng thiết bị máy chủ do nhiệt độ và độ ẩm quá cao, thiết bị bị ăn mòn, bằng cách triển khai các hệ thống giám sát từ xa cho các trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ và các khu vực lưu trữ chung.

Thiết bị được sử dụng:

• Phòng máy chủ • Các trung tâm dữ liệu • Phòng viễn thông
• Phòng thiết bị    • HVAC Closets             • Tủ chứa máy chủ

0911.43.1368