Quản lý chuỗi cửa hàng bằng vân tay

Giải pháp chấm công vân tay dành cho chuỗi cửa hàng

Các doanh nghiệp, công ty ngày càng muốn mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị phần. Chính vì vậy, hệ thống chuỗi cửa hàng ngày càng phát triển mạnh, hỗ trợ cho sự phát triển của thương hiệu cửa hàng. Tuy nhiên, để quản lý tốt đội ngũ nhân viên trong tất cả hệ thống và vấn đề nan giải của nhiều doanh nghiệp. Hiện nay, ngoài tìm ra người quản lý tốt, với giải pháp máy chấm công cho chuỗi cửa hàng, bạn có thể dễ dàng kiểm soát được đội ngũ nhân viên của mình cho dù bạn ở xa so với chi nhánh cửa hàng.

Sơ đồ hệ thống

Nguyên lý hoạt động

 • Hệ thống chấm công cho chuỗi cửa hàng yêu cầu phải có mỗi cửa hàng 1 máy chấm công, 1 tên miền DNS Pro (hoặc IP wan tĩnh), mạng Internet, phần mềm chấm công và máy tính ở trung tâm điều hành.
 • Phầm mềm chấm công được cài vào  1 hoặc 1 số máy tính ở trung tâm điều hành. Phần mềm chấm công sé giúp xử lý các thông tin của hệ thống theo nhu cầu của người sử dụng, có thể xuất báo cáo cuối tháng hay kiểm tra ngay lập tức tình trạng làm việc hàng ngày của nhân viên hệ thống cửa hàng.
 • Máy chấm công: Được lắp đặt tại mỗi cửa hàng. Mỗi nhân viên sẽ được đăng ký dấu vân tay/thẻ lên máy chấm công và sẽ chấm công mỗi khi đến làm cũng như ra về. Thông thường chấm công bằng vân tay có độ bảo mật và chính xác cao hơn, hạn chế tình trạng chấm công hộ. Máy chấm công hỗ trợ đắc lực cả trong trường hợp nhân viê làm theo ca/kíp.

 • Tên miền DNS Pro: Dùng để cập nhật IP WAN tại mỗi cửa hàng của nhà mạng thường xuyên thay đổi (được cài đặt tại mỗi cửa hàng và khai báo trên phần mềm chấm công được cài đặt tại trung tâm).  Nếu IP WAN của nhà cung cấp mạng Internet và địa chỉ IP tĩnh thì không cần tới tên miền DNS Pro.
 • Mạng Internet: Các cửa hàng đều cần có kết nối internet để có thể truyền dữ liệu về máy tính chủ ở trung tâm điều hành.

Các chức năng chính của phần mềm

 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý các thông tin cơ bản nhân sự
 • Quản lý ca làm việc của công ty
 • Quản lý thời gian làm việc của nhân viên
 • Quản lý thời gian ra ngoài, nghỉ phép của nhân viên

Các báo cáo

 • Báo cáo số lượng nhân viên đi làm trong ngày
 • Báo cáo thời gian vào ra chi tiết của từng nhân viên
 • Báo cáo thời gian đi muộn, về sớm của nhân viên
 • Báo cáo ngày nghỉ phép của nhân viên
 • Báo cáo tổng hợp tháng
 • Các báo cáo khác

Các tiện ích

 • Xuất báo cáo chấm công dưới dạng Excel hoặc có thể kết hợp với phần mềm nhân sự tiền lương.

Máy chấm công dùng cho các chuỗi cửa hàng ngày càng được ứng dụng rộng rãi với những lợi ích của nó mang lại. Hệ thống chấm công giúp tiết kiệm chi phí quản lý cho doanh nghiệp, tính chính xác cao, nâng cao ý thức của nhân viên, góp phần nâng cao năng suất lao động.

0911.43.1368